De Groninger kunstenaar Jannes Koetsier (1979) studeerde in 2003 af aan Academie Minerva Groningen. Daarna deed hij de docentenopleiding aan dezelfde academie waar hij in 2006 afstudeerde.

Sindsdien werkt hij als kunstschilder en docent.

Licht en verf zijn de twee meest belangrijke ingrediënten van zijn schilderijen. We zien verf maar de verf wordt op het schilderij iets ruimtelijks. Verf wordt stofuitdrukking, diepte, sfeer, schaduw en licht.

In zijn atelier werkt Jannes aan een serie schilderijen met “zwevende” dames. Die serie is onder meer ontstaan door te spelen met licht en schaduw. Experimenteren en niet resultaatgericht schilderen zijn een belangrijke manier van werken.  Kunst gaat in tegen het rendementsdenken omdat het van nature geen doel dient. Het is de paradox van de kunst, de kunst is onnodig en daarom juist nodig. Het doen van ogenschijnlijk nutteloze dingen, onrendabele handelingen, onderzoeken, experimenten etc. leiden tot vooruitgang en maken ons tot mens.  Een ervaring van schoonheid is niet rendabel of nuttig. Maar stel je een leven voor zonder schoonheid? Dit gedachtegoed, het nut van het nutteloze, komt tot uitdrukking in Jannes’ zijn schilderijen.  Vreemde of vervreemdende aspecten zitten soms ook in details van de zichtbare werkelijkheid om ons heen. Die komen soms uitvergroot terug in de serie met balkons of caravans die Jannes schildert.

 

Jannes is vanaf 1 juni 2023 mede eigenaar van De Stadgalerie

Hij exposeert  en exposeerde o.a. bij

Museum Møhlmann,

Galerie Smelik en Stokking

Galerie Wiekxx

Galerie Mebius

 

Website: www.jannes-koetsier.nl