Van jongs af aan ben ik in de schilderkunst geïnteresseerd. Met name in de Italiaanse en Noordelijke Renaissance, maar ook in bijvoorbeeld het Surrealisme of het Symbolisme. In mijn latere eigen werk vormt dit een grote bron van inspiratie. Voor mij gaat het maken van kunst bovenal om het zichtbaar maken van ‘het andere’, soms ‘het onveilige’, als contrast met het alledaagse. Onderwerpen kunnen van alles zijn, personen, een verhaal of het onderbewuste. Ook de actualiteit levert thema’s op voor mijn werk. De bedoeling is dat het werk bij de toeschouwer een bepaalde sfeer of een bepaald idee veroorzaakt. Soms levert dit bijna droombeelden op, ook wel wordt een meer angstige sfeer opgeroepen, waarbij de toeschouwer tot nadenken wordt aangezet. Het uiteindelijke werk komt al zoekend en tastend tot stand. Ik ben pas tevreden als dat proces goed is verlopen en het werk mijzelf bevalt.

Hans Hage, Groningen, 1959

Atelier: Het Paleis, Langestraat 174, Groningen

Zie ook de website van Hans Hage.