het zonnewiel

 

takkenmanportret

 

 

URN De Overtocht

Het QuasiRealisme van Henk Vos

Het onbekende onbewuste is vaak de bron waaruit de beelden van Henk Vos ontstaan. Beelden die bij nadere beschouwing blijken te raken aan eeuwenoude mythologische of religieuze verhalen en symbolen, die echter hun betekenis hebben ontleend aan de werkelijkheid van het heden. Eerst is er het beeld, daarna pas het verhaal. Hoe quasi is dit realisme?

Het beeld ‘De Takkenman’ symboliseert de eenheid der schepping en de verbondenheid van mens en natuur. Het beeld staat stevig met de voeten verankerd in de aarde en de takken groeien als voelhoorns omhoog en reiken naar de hemel. Het is een hommage aan de oude eiken en beuken in het bos waarin ik jarenlang op een open plek een atelier had. ‘Het Zonnewiel’ is ontstaan als laatste uit een serie van drie beeldjes waarin respectievelijk een levenswiel en een fietswiel de hoofdrol spelen. Het zonnewiel wordt vastgehouden door een man en een vrouw waarmee de liefde en het ontstaan van nieuw leven wordt gesymboliseerd.

‘De Overtocht’ kan worden gebruikt als urn. Een boot symboliseert al sinds de oudheid de overtocht naar een leven na de dood. Toch heeft het bootje jarenlang in het atelier gelegen voordat zich de inspiratie aandiende om op deze wijze gebruikt en ingevuld te worden.

Zie ook de website van Henk Vos.